Incidenteel overblijven

Incidenteel overblijven in het schooljaar 2018/2019 Voor het incidenteel overblijven wordt gewerkt met strippenkaarten. Deze kaarten kosten  € 31, - per stuk en kunnen worden gebruikt voor 10x overblijven. U kunt een strippenkaart bestellen door € 31, - (of een veelvoud hiervan) over te maken op rekeningnummer NL36RABO 0386580200 van de SKN, onder vermelding van “overblijven Windkracht 10” en de voor- en achternaam van het betreffende kind. Tevens stuurt u het aanmeldingsformulier volledig ingevuld naar de SKN. Zodra het  aanmeldingsformulier en de betaling bij de SKN binnen zijn, komt er een strippenkaart met de naam van uw kind(eren) bij de overblijfadministratie te liggen. Wanneer de strippenkaart vol is, ontvangt u hierover een schrijven van de SKN met als bijlage een kopie van de volle kaart.
Voor het incidenteel overblijven gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij voorkeur minimaal 1 schooldag van tevoren melden bij de SKN tel. 0527-620613. De SKN geeft iedere ochtend per fax de af- en aanmeldingen door aan het overblijfteam.
  • Er moet een strippenkaart voor uw kind aanwezig zijn bij de overblijfadministratie (het is verstandig om aan het begin van het schooljaar uit voorzorg een strippenkaart te kopen, omdat tussentijdse verwerking een paar dagen tijd kost).
  • Er moet voldoende ruimte in de overblijfgroep zijn. Als de groepen vol zijn en/of er is niet voldoende begeleiding beschikbaar, dan is incidenteel overblijven niet mogelijk.
  • Een strippenkaart is door meerdere kinderen uit één gezin te gebruiken.

Terug