Aanmelden, wijzigen of opzeggen

Aanmelding abonnement(en)
  • Tijdig aanmelden bij voorkeur 1 maand voor  gewenste plaatsingdatum.
  • Aanmeldingsformulier en machtigingsformulier zijn verkrijgbaar bij de SKN en op school.
  • Het aanmeldingsformulier en het machtigingsformulier stuurt u volledig ingevuld naar de SKN . Het machtigingsformulier is geldig voor het hele gezin.
  • Na ontvangst aanmeldingsformulier en machtigingsformulier ontvangt  u een schriftelijke bevestiging van plaatsing.                                                                                                                                                                                                         

 (Gedeeltelijke) opzegging of wijziging abonnement (en)

  • (Gedeeltelijke) opzegging dient schriftelijk  te gebeuren bij SKN, of via mail naar info@sknop.nl  o.v.v. naam kind en naam school  Er wordt een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd.
  • Wijziging van dagen dient schriftelijk te gebeuren bij SKN of via mail naar  info@sknop.nl o.v.v. naam kind en naam school.

Incidenteel overblijven in het schooljaar 2019 - 2020

Voor het incidenteel overblijven wordt gewerkt met strippenkaarten. Deze kaarten kosten € 36.00  per stuk en kunnen worden gebruikt voor 10x overblijven. U kunt een strippenkaart bestellen door € 36.00 (of een veelvoud hiervan) over te maken op rekeningnummer: NL43RABO0128559977 van STON, onder vermelding van “overblijven naam school” en de voor- en achternaam van het betreffende kind. Tevens stuurt u het aanmeldingsformulier volledig ingevuld naar SKN.

Zodra het  aanmeldingsformulier en de betaling bij SKN binnen zijn, komt er een strippenkaart met de naam van uw kind(eren) bij de overblijfadministratie te liggen. Wanneer de strippenkaart vol is, ontvangt u hierover een schrijven van SKN met als bijlage een kopie van de volle kaart.

 Voor het incidenteel overblijven gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij voorkeur minimaal 1 schooldag van tevoren melden bij SKN tel. 0527-620613. SKN geeft iedere ochtend de af- en aanmeldingen door aan het overblijfteam.
  • Er moet een strippenkaart voor uw kind aanwezig zijn bij de overblijfadministratie (het is verstandig om aan het begin van het schooljaar uit voorzorg een strippenkaart te kopen, omdat tussentijdse verwerking een paar dagen tijd kost).
  • Er moet voldoende ruimte in de overblijfgroep zijn. Als de groepen vol zijn en/of er is niet voldoende begeleiding beschikbaar, dan is incidenteel overblijven niet mogelijk.
  • Een strippenkaart is door meerdere kinderen uit één gezin te gebruiken.

Klik hier voor het machtigingsformulier

 

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

 

Terug