SKN's Eetclub

Gezamenlijk een boterham eten, in een rustige, ontspannen en ongedwongen sfeer waarbij kinderen enerzijds hun energie kwijt kunnen en anderzijds zich kunnen opladen voor de middag. Bij tussenschoolseopvang gaat het om het invullen van vrije tijd, gericht op ontspanning onder begeleiding van geschoolde vrijwilligers die begeleid worden door de coördinator.

Veilige basis
De tussenschoolseopvang biedt kinderen een veilige plek waar ruimte is om zichzelf te ontplooien.
In samenwerking met de school zijn afspraken gemaakt en regels opgesteld.
De taak van de overblijfkracht is in eerste instantie het scheppen van een prettige sfeer, waarin kinderen hun boterham kunnen eten en waar aandacht  is voor elkaar. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Rensink (coördinator TSO). Stichting Kinderopvang Noordoostpolder 0527-620613.

Klik hier voor de tarieven van vast overblijven.

Klik hier als u zich wilt aanmelden, iets wilt wijzigen of als u wilt opzeggen.

Klik hier als u meer wilt weten over incidenteel overblijven.

Klik hier voor het pedagogisch beleid van de SKN.

Klik hier voor het pedagogisch werkplan van de TSO van de Windkracht 10.

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor TSO opvang van de Windkracht 10. 

 

Klik hier voor meer informatie over SKN.