Ouderraad (OR)

De ouderraad

Wij zijn de ouders uit de ouderraad van Ods Windkracht 10. Op dit moment bestaat onze ouderraad uit:

Jennifer van Brugggen (voorzitter)
Bianca Tibboel (secretaris)
Linda voor den Dag (penningmeester)
Wendy van den Berg
Monique Wiese
Char Moes
Kerstin Bohnmann
Sonja Roossien
Verona de Groot 

Wat doet de Ouderraad van Windkracht 10?
Ouders in de ouderraad houden bezig met het organiseren van (leuke) activiteiten gedurende het schooljaar. In de praktijk ondersteunt onze ouderraad het personeel.

Wie zitten er in de ouderraad?
De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van leerlingen die aan de school zijn verbonden. Alle ouders met een kind op onze school mogen lid worden van de ouderraad. Ook hebben alle ouders het recht om de leden van de ouderraad te kiezen.

Vergadering
Onze ouderraad vergadert ongeveer elke zes weken. De vergaderingen van de ouderraad zijn in principe openbaar, dat wil zeggen dat iedereen erbij aanwezig mag zijn.

Ouderraad en geld
De Ouderraad op Windkracht 10 is samen met de directeur verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage. In de vergaderingen wordt de stand van zaken betreffende de ouderbijdragen regelmatig besproken en wordt kritisch gekeken naar de uitgaven. Uit deze pot wordt naast de activiteiten ook de schoolreizen betaald.


ODS Windkracht 10 - Ouderraad (OR) -

Onze Facebookpagina