Medezeggenschapsraad

Waar houdt de MR zich mee bezig?

De MR heeft officieel advies- en beslissingsrecht bij veel zaken die er in de school spelen. Het is daarom belangrijk dat er een deel ouders en een deel leerkrachten in de MR zitten. Op de Windkracht 10 vertegenwoordigen René Heeringa, Mourad Essahli en Marinus Rijstenbil de ouders. De leerkrachten zijn Astrid Haspels, Sia Wentink en Leonie Jonker.

De MR vergadert 1x per 6 weken en bespreekt alle zaken die te maken hebben met het schoolbeleid. Zo praten we over huisvesting, het personeelsbeleid, de begroting, de kwaliteit van het onderwijs, de inhoud van het schoolplan en de identiteit. Twee maal per jaar is er een gezamenlijke vergadering met de Ouderraad van Windkracht 10.

Uitgebreide informatie over Medezeggenschapsraden in het onderwijs kunt u vinden op: http://www.medezeggenschapsraden.nl/

Wilt u iets vragen aan de MR dan kan dat altijd. U mag ons persoonlijk aanspreken of een mailtje sturen naar  mr.odswindkracht10@aves.nl.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een keer deelnemen, dan kunt ook een mailtje sturen naar dat adres.

Graag stellen we ons even aan u voor:

René Heeringa

Binnekort volgt er een foto van René. René zit als ouder in de MR en is de voorzitter van onze MR. Als u wilt weten waarom René in de MR zit, klik dan hier.

Mourad Essahli

Binnenkort volgt er een foto van Mourad. Mourad zit als ouders in de MR. Wilt u weten waarom Mourad in de MR zit, klik dan hier.

Marinus Rijstenbil

Binnenkort volgt er een foto van Marinus. Marinus zit als ouder in de MR. Wilt u weten waarom Marinus in de MR zit, klik dan hier.

Astrid Haspels

Binnenkort volgt er een foto van Astrid. Astrid zit als leerkracht in de MR. Wilt u weten waarom Astrid in de MR zit, klik dan hier.

Sia Wentink

Leonie Jonker