Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR

In onze school zijn er twee groepen mensen die structureel met ons meedenken. Dat vinden we erg belangrijk! Het is goed om van ouders te horen hoe zij vinden dat het met onze school gaat. Zo heeft de MR officieel advies- en stemrecht bij veel zaken die met het schoolbeleid te maken hebben. Daarnaast is het heel prettig dat de OR bij allerlei activiteiten meedenkt en meehelpt.

Er zijn natuurlijk nog veel meer ouders die in onze school meehelpen als dat nodig is. Zo spraken we met een grote groep ouders over ons nieuwe schoolplan. Het is fijn dat we altijd op u kunnen rekenen!

MR

De MR houdt zich binnen de school bezig met de wettelijke medezeggenschapstaken. De raad bestaat uit teamleden en uit ouders. Op onze school bestaat de MR uit zes personen.

De MR vergadert een keer per zes weken en bespreekt alle zaken die te maken hebben met het schoolbeleid. Zo praten ze over huisvesting, het personeelsbeleid, de begroting, de kwaliteit van het onderwijs, de inhoud van het schoolplan en de identiteit. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke vergadering met de ouderraad van Windkracht 10.

Uitgebreide informatie over Medezeggenschapsraden in het onderwijs kunt u vinden op: http://www.medezeggenschapsraden.nl/

Wilt u iets vragen aan de MR dan kan dat altijd. U mag ons persoonlijk aanspreken of een mailtje sturen naar  mr.odswindkracht10@aves.nl.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een keer deelnemen, dan kunt ook een mailtje sturen naar dat adres.

De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit:

Rien Hofman (ouder)

Aaldrik de Wit (ouder)

Magnus Bohnmann (ouder)

Miranda Oosting (leerkracht)

Corien van de Belt (leerkracht)

Sia Wentink (leerkracht)