Algemeen

Ouders denken mee over het schoolplan

Afgelopen schooljaar schreven we voor 2015-2019 ons nieuwe schoolplan. Op 17 februari 2015 waren er veel ouders die hier over mee dachten. Het was erg zinvol om met elkaar van gedachten te wisselen.

Elk schooljaar kunnen we bij allerlei zaken rekenen op ouderhulp. Officieel praten ouders mee in de MR en de OR. Informatie over de MR vindt u hier. Informatie over de OR vindt u hier.

Naast de MR en de OR zijn er ouders die helpen met de het rijden naar uitjes, met het knutselen, met het luizenpluizen en tijdens feesten op school bijvoorbeeld. Het is mooi dat we samen ons onderwijs een stuk leuker kunnen maken.