Zelfstandig

Onafhankelijk zijn van een ander, leert je om te zien wat je zelf kunt.

In elke groep zitten kinderen, die op verschillende niveaus werken. Sommige kinderen hebben extra uitleg nodig, omdat zij de stof moeilijk vinden of omdat zij al verder kunnen dan de rest van de groep. Tijdens de werkmomenten zijn de kinderen zelfstandig aan het werk. De leerkracht kan op dat moment individuele instructie geven. Kinderen mogen elkaar ook helpen. We hebben op school de klassenorganisatie, zelfstandigheidsbevordering, de wijze van instructie geven, de doorlopende lijnen en de zorg voor een veilig klimaat in de groep op elkaar afgestemd.