Verantwoordelijk

Eigen keuzes mogen maken zorgt voor een actieve leerhouding.

Wij willen bij kinderen de verantwoordelijkheid ontwikkelen voor hun eigen talenten, motivatie en leerproces. Verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen vragen en schenken zijn onlosmakelijk verbonden met het afleggen van verantwoording en het vragen van verantwoording aan anderen.  Ook in ons team leren we met en van elkaar. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen betrokken worden bij hun eigen leerproces, meegenomen worden bij het leerproces van de groep en dat zij zich verantwoordelijk voelen bij het welzijn van medeleerlingen en zich daarvoor ook actief willen inzetten. Kinderen leren bij ons op school kritisch te kijken naar eigen handelen en het gemaakte werk.