Open

Open naar jezelf, naar je omgeving en naar de wereld om je heen. 

Wij zijn een openbare school waar ieder kind, ouder en leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij staan voor dialoog vanuit een open grondhouding en vinden het belangrijk om respect voor elkaar te hebben, naar elkaar te luisteren en begrip voor elkaar op te brengen.