Groei

‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’. (Aves)

Groei ontstaat door aan te sluiten op het welbevinden van iedereen binnen onze school en door leerlingen ruimte en vertrouwen geven te kunnen groeien. Wij willen eigenaarschap ontwikkelen bij ieder individu. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen het plezier in leren ervaren; het plezier om samen te leren, met en van elkaar. We kijken niet alleen naar de producten die de leerlingen produceren, maar vinden het proces ernaar toe ook belangrijk. Wij bieden de kinderen ambitieus taal- en rekenonderwijs en besteden aandacht aan de 21st century skills. Niet alleen de kinderen, maar ook de school en de mensen die er werken blijven zich continu ontwikkelen. De ontwikkeling van de kinderen volgen wij door het gebruik van ParnasSys* en van Zien!**

* een volgsysteem voor kennis
** een volgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling