Kinderraad

Waarom een kinderraad?

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • De leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De leden van de raad zijn vertegenwoordigers van hun klas en schoolgenoten.
  • Door een kinderraad wordt de betrokkenheid met school bevorderd.
  • Door de kinderraad wordt  de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderd.
  • De leerlingen leren realistische en haalbare doelen te stellen.
  • De leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
  • De leerlingen leren luisteren, vergaderen, onderhandelen, samenwerken en terug te koppelen.
  • Door een kinderraad bevorderen we actief burgerschap.
  • Een school draait om kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te  gaan.

Kinderraad en Ods Windkracht 10

De twee pijlers verantwoordelijkheid en samenwerken komen duidelijk terug in de kinderraad. De kinderen die deelnemen aan de kinderraad krijgen een grote verantwoordelijkheid doordat zij alle leerlingen van de school vertegenwoordigen. Ze moeten te weten komen wat er leeft bij de leerlingen en dit meebrengen naar de vergaderingen. De leerlingen brengen ook adviezen uit richting de leerkrachten en schoolleiding. Ook de andere kinderen krijgen verantwoordelijkheid door goed na te denken over de ideeën die ingebracht kunnen worden. De ideeën moeten binnen de mogelijkheden van de school vallen. 
Op samenwerkingsgebied wordt er van de kinderen verwacht dat ze leren luisteren, vergaderen, overleggen, argumenteren, rekeninghouden met elkaar en terugkoppelen. 
Scholen zijn wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan actief burgerschap. Die kennis leren kinderen niet alleen uit boeken, maar vooral door te oefenen in de praktijk. De kinderraad draagt bij om te oefenen met enkele vaardigheden die nodig zijn om een actieve wereldburger te worden. De leerlingen maken kennis met begrippen als democratie, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. 

ODS Windkracht 10 - Kinderraad -

Onze Facebookpagina