Opleidingsschool

ODS Windkracht 10 is een Opleidingsschool. Dat betekent dat we veel stagiaires in onze school de kans geven om het vak van leerkracht te leren.

Al onze stagiaires worden begeleid door de mentoren in de klas. Daarnaast hebben we een Interne Coördinator Opleiden (ICO-er). Zij zorgt dat alles rondom de stagiaires goed verloopt: dat doelen worden gehaald, dat moeilijkheden worden opgelost en dat de stagiaires aan het einde van een stagejaar worden beoordeeld. Ook vormt ze een leergroep met alle studenten. In die leergroep wordt geleerd hoe je op een goede manier met elkaar samen werkt. Dit doen ze door samen een onderzoek te doen of een evenement te organiseren.

In het schooljaar 2015-2016 maakten de studenten in de leergroep een film over hoe zij naar onze wereldwijze daltonschool kijken. Het filmpje is hier te zien.

Naast studenten van de Pabo hebben we ook elk jaar studenten van de MBO opleiding Onderwijsassist en Zorg en Welzijn. Onderwijsassistent studenten begeleiden kleine groepjes in de klas. Zorg en Welzijn studenten helpen ons bij het netjes houden van de school. Ze zullen daarnaast ook helpen bij allerlei activiteiten in de klas en in de school.

We dragen er met elkaar zorg voor dat studenten goed kunnen leren. Belangrijk daarbij is dat we zorgen dat het leerproces van onze leerlingen altijd goed gewaarborgd blijft.