De kapstokregels

In onze openbare school werken we bewust aan waarden en normen. We vinden het belangrijk dat we op een goede manier met elkaar omgaan. 

Waar we voorheen werkten met de 10 W’s van Windkracht 10, hebben we er dit jaar voor gekozen te gaan werken met drie ‘kapstokregels’: drie eenvoudige regels, die voor iedereen in de school gelden en waar andere regels ‘aan hangen’.

De drie kapstokregels zijn:

1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
2. De school is een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet.
3. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.