De 10 W's

In onze openbare school werken we bewust aan waarden en normen. We vinden het belangrijk dat we op een goede manier met elkaar omgaan. Onze afspraken hierover noemen we de de 10 W's.

Het zijn 10 eenvoudige leefregels, die we in school met elkaar proberen na te komen. Kinderen, ouders en leerkrachten willen graag prettig en open met elkaar omgaan. De 10 W's kunnen ons daarbij helpen.

  1. Wij groeten elkaar
  2. Wij zeggen dankjewel en alsjeblieft
  3. Wij luisteren met onze ogen en oren
  4. Wij zijn eerlijk tegen elkaar
  5. Wij troosten elkaar bij pijn en verdriet
  6. Wat we kunnen, doen we zelf
  7. We gaan netjes om met onze spullen en met die van school
  8. We mogen allemaal anders zijn
  9. We praten een ruzie uit
  10. We doen wat we zeggen